Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Wykaz usług dla pracodawców

Załącznik nr 4 do Regulaminu Korzystania z Serwisu OGIDO Serwis rekrutacyjny dla Pracodawców

1. MOJE KONTO

Moje konto – usługa pozwalająca Użytkownikowi na wprowadzenie i przechowywanie w Serwisie podstawowych danych Użytkownika wskazanych w formularzu, m.in. dane firmy, logo firmy, dane do kontaktu. Przechowywane za pomocą tej usługi dane Użytkownika mogą być w każdym czasie przez niego zmieniane, modyfikowane, aktualizowane poprzez wykorzystanie opcji „edytuj profil”. Użytkownik za pomocą swojego konta zarządza dostępnymi w Serwisie usługami według własnego uznania.
Użytkownik ma zapewniony dostęp do konta 24 h.
Usługa założenia konta jest bezpłatna.

2. OGŁOSZENIA

Użytkownik chcąc korzystać z tej Usługi musi mieć aktywne konto Pracodawcy.
Użytkownik za pomocą tej usługi może dodawać nowe ogłoszenia i zarządzać dodanymi już ofertami pracy.
Usługa dodawania ofert pracy na 30 dni jest bezpłatna. Maksymalna ilość znaków w ofercie wynosi 70. Użytkownik może dodawać usługi, które wykupił.

Użytkownik w ramach tej usługi ma podgląd do ofert, które są opublikowane, promowane, jak również do archiwum swoich ofert.

3. SUPEROFERTA

Superoferta – graficzne wyróżnienie oferty Użytkownika na listingu – zwiększa zainteresowanie ogłoszeniem.
Usługa Superoferta jest płatna. 
Każda z zamieszczonych przez Użytkownika ofert pracy może być wyróżnione jako Superoferta, przy zakupie tej usługi. 

4. NEWSLETTER

Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi Newsletter dostępnej w Serwisie, poprzez wybranie tej opcji w Serwisie.
Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter.

Użytkownik za pośrednictwem tej usługi będzie miał możliwość otrzymywania drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w formie e-maila informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych Usługodawcy oraz usług i produktów jej Partnerów oraz informacji marketingowych, zarówno pochodzących od Usługodawcy jak i jej Partnerów.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany adresu e-mail, na który chce otrzymywać informację.
Newsletter wysyłany będzie przez Usługodawcę nie rzadziej niż 7 dni.