Praktyki

DEVELOPMENT ASSISTANT (PRACOWNIK DS. ROZWOJU)
Zakres obowiązków:
 • Analizowanie rynku i wyszukiwanie nisz rynkowych
 • Ocena potencjału podmiotów
 • Tworzenie strategii działań
 • Opracowywanie planów i projektów rozwojowych
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju
 • Nawiązywanie i koordynacja współpracy
 • Opracowywanie harmonogramów projektów
 • Tworzenie i dobór narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • Przeprowadzanie audytu i ewaluacji działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariusz
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • realizacji projektów, zarządzania, planowania, współpracy z partnerami,
 • prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi podmiotami
 • uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT (PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KLIENTA)
Zakres obowiązków:
 • Planowanie, pozyskiwanie i organizowanie relacji z klientami
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku portalu medialnego
 • Pozyskiwanie informacji o klientach
 • Obsługa klientów
 • Budowanie trwałych relacji
 • Ewaluacja przeprowadzonych działań
 • Współpraca z redakcją, zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • tworzenia długotrwałych relacji, obsługi klienta, zarządzania, planowania,
 • współpracy z klientami, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi
 • podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

MARKETING ASSISTANT (PRACOWNIK DS. MARKETINGU)
Zakres obowiązków:
 • Promowanie działań portalu pracy w mediach i mediach społecznościowych
 • Realizowanie zadań wynikających z planu marketingowego
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych
 • Tworzenie treści do mediów
 • Prowadzenie działań z zakresu marketingu sieciowego, w tym e-mail marketing
 • Współpraca z biznesem
 • Raportowanie i ewaluacja działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • pozyskiwania oraz selekcji informacji, marketingu partnerskiego, sieciowego,
 • zarządzania, promowania działań podmiotów, komunikacji w mediach
 • społecznościowych, planowania współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi
 • podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

TRADE MARKETING ASSISTANT (PRACOWNIK DS. MARKETINGU HANDLOWEGO)
Zakres obowiązków:
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań marketingowych
 • Analiza i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania
 • Analizy rynku, ocena potencjału i wyszukiwanie nisz rynkowych
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych i ofert handlowych
 • Realizacja działań promocyjnych wynikających z planu marketingowego
 • Tworzenie, wdrażanie i koordynowanie media-planów
 • Przygotowanie i analizowanie działań handlowych
 • Raportowanie i ewaluacja działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • marketingu handlowego, partnerskiego, sieciowego, zarządzania, planowania i rozwoju
 • produktu, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi
 • podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

CSR ASSISTANT (PRACOWNIK DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU)
Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie koncepcji segmentów strategii CSR
 • Planowanie, koordynowanie i realizowanie działań CSR
 • Tworzenie materiałów CSR
 • Komunikowanie o działaniach z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Mapowanie Interesariuszy
 • Projektowanie kampanii społecznych
 • Ewaluacja przeprowadzonych działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
 • marketingu zaangażowanego społecznie, zarządzania, planowania strategii
 • komunikacyjnych, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi
 • podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

CUSTOMER RELATIONSHIP ASSISTANT (PRACOWNIK DS. ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM)
Zakres obowiązków:
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie relacji z klientem
 • Analiza i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania
 • Obsługa baz klientów
 • Pozyskiwanie informacji o klientach
 • Raportowanie i ewaluacja działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • pozyskiwania oraz selekcji informacji, zarządzania relacjami z klientem,
 • planowania i rozwoju relacji współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi
 • podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

INTERNET COPYWRITER (PRACOWNIK DS. TWORZENIA TREŚCI INTERNETOWYCH)
Zakres obowiązków:
 • Research informacji
 • Selekcja tematów
 • Przygotowywanie materiałów autorskich
 • Przeprowadzanie wywiadów
 • Redagowanie tekstów dziennikarskich
 • Tworzenie treści do kanałów w social media
 • Współtworzenie treści do poszczególnych działów
 • Raportowanie i ewaluacja działań
 • Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
 • pozyskiwania oraz selekcji informacji, tworzenia profesjonalnych tekstów autorskich,
 • budowania relacji, zarządzania, planowania i realizowania działań, przeprowadzania
 • ewaluacji działań, współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi podmiotami
 • uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

COMMUNICATION ASSISTANT (PRACOWNIK DS. KOMUNIKACJI)
Zakres obowiązków:
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku portalu pracy
 • Tworzenie strategii komunikacyjnych B2B i B2C
 • Realizowanie zadań wynikających z planu komunikacyjnego
 • Bieżące informowanie o działalności portalu pracy
 • Tworzenie komunikatów oraz prezentacji
 • Przygotowywanie newsletterów
 • Obsługa portali społecznościowych
 • Raportowanie i ewaluacja działań
Oferujemy:
 • Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie
 • Stałą opiekę mentorską
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: marketingu partnerskiego,
 • sieciowego, zarządzania, planowania strategii komunikacyjnych, współpracy z klientami,
 • prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi podmiotami
 • uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
Otrzymasz:
 • Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty
 • Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.
Aplikuj na stanowisko:
Aplikuj przez formularz

Do aplikacji możesz dołączyć jedno CV oraz jeden list motywacyjny.


Twoje CV wygenerowane przez Ogido.pl
Kliknij tutaj, aby użyć darmowego kreatora CV

Dołącz CV

Dołącz list motywacyjny