Blog

Czy firma powinna angażować się społecznie?

Czy firma powinna angażować się społecznie?

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw to coraz powszechniejsze zagadnienie. Dla jednych to prosty zabieg marketingowych i prowadzenie działań w kierunku wzrostu świadomości marki, dla innych filozofia życia przenoszona na płaszczyznę zawodową, a dla pracowników i kandydatów - argument, dlaczego warto pracować w danej firmie. Czy firma powinna być zaangażowana i odpowiedzialna społecznie? Dowiedz się, czytając artykuł naszych specjalistów!

CSR - Corporate Social Responsibility - działa w nowoczesnych przedsiębiorstwach dwutorowo. Tor pierwszy to angażowanie społeczne mające na celu wzmocnienie świadomości marki w skali lokalnej, krajowej lub globalnej. Trzeba się wyróżniać na każdym polu - w usługach, produktach, w komunikacji z klientami, w konkurencyjności. Dlaczego więc nie próbować w ten sposób? Można, ale należy zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. Długofalowość. Jeżeli jedynym celem zaangażowania firmy w działania prospołeczne jest osiągniecie pojedyneczej korzyści biznesowej, ten pomysł nie wypali. Firma zostanie zapomniana tak , jak szybko pojawiła się gdzieś poza biurem. Długofalowa strategia CSR sprawia, że marka, wytwarzane przez nią dobra i przede wszystkim filozofia zarządzania w stylu PRO, zostaną zapamiętane, a potencjalni klienci będą wiedzieli do kogo się zwrócić w razie potrzeby. Jak to robić? Angażowanie się w akcje charytatywne, sponsoring lokalnych klubów sportowych, wsparcie dla szkół, działalność proekologiczna.

Bardzo istotnym czynnikiem zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa jest to, co w związku z tym będzie się działo wewnątrz firmy i jaki ma wpływ na pracowników. To tor drugi. A wpływ ten jest jak najbardziej pozytywny i to powinno być jednym z podstawowych argumentów za wprowadzeniem CSR w firmie. Przede wszystkim działania prospołeczne firmy mają wpływ na rozwój kultury pracy. Zespół, który współpracuje ze sobą po godzinach, robi coś dobrego dla innych, integruje się samoistnie. Dobra integracja zespołu przekłada się na dobrą atmosferę w firmie, dobre traktowanie współpracowników, poprawia komunikację i styl pracy. Ważne jest również, aby w działania prospołeczne zaangażowana była też kadra zarządzająca. Pomaganie innym, dostrzeganie problemów, z którymi być może do tej pory nie miało się styczności, pomaga zrozumieć, że najbliżsi współpracownicy również potrzebują empatii lub zwyczajnego wysłuchania. W tym punkcie można zwrócić uwagę na kwestię zatrudniania osób niepełnosprawnych, pochodzących z różnych kultur, czy matki lub ojców wracających do pracy z urlopów wychowawczych.

Istotne może okazać się też prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z działalnością firmy. Jeżeli firma zajmuje się sprzedażą używanego sprzętu elektronicznego, należałoby pójść w kierunku informowania potencjalnych klientów, że zakup urządzeń z drugiej ręki ma dobry wpływ na środowisko naturalne. Jeżeli firma produkuje obuwie, można zwracać uwagę na nowoczesne i ekologiczne procesy produkcyjne itd. Ten kierunek może okazać się bardzo skuteczną drogą w prowadzeniu działań marketingowych, ponieważ szczególnie ludzie młodzi zwracają uwagę na kwestie środowiskowe i działania firm pod kątem proekologicznym.