Blog

7 cech idealnego pracownika

Oczywiście - nie ma ludzi idealnych, tym bardziej idealnych pracowników. Mimo to nikt nie zabroni nam dążyć do tego, aby zbliżyć się do ideału. Co ważne, badania pokazują, że w ostatnich latach wartość pracownika w mniejszym stopniu mierzy się przez jego specjalistyczne umiejętności, doświadczenie i wykształcenie. Pracodawcy przykuwają większą wagę do poszczególnych cech charakteru, osobowości, czy umiejętności miękkich. Z tego artykułu dowiesz się, jakie według naszych specjalistów, są najbardziej pożądane cechy u pracowników.

Komunikatywność

Nowoczesne metody pracy skupiają się wokół pracy zespołowej. To oznacza, że od pracowników wymaga się komunikatywności, umiejętności przekazywania informacji i reagowania na komunikaty współpracowników. Na dzisiejszym rynku pracy jest coraz mniej ofert, które będą pasować do charakteru “typowego mruka”. Osoba komunikatywna to również taka, która nie boi dzielić się swoją opinią, potrafiąca wypracować własne zdanie, co prowadzi do budowy solidnego zespołu, a to przekłada się na lepsze efekty pracy.

Lojalność i słowność

Trudno oczekiwać od pracownika, że będzie pracował w firmie aż do emerytury. Ale jeżeli tak będzie, to świetnie. Pod pojęciem lojalnego pracownika w tym wypadku kryje się osoba, na której można polegać w różnych sytuacjach. Lojalny pracownik to taki, będzie traktował firmę jak swoją, sam wyjdzie z inicjatywą i nie zostawi swoich przełożonych oraz zespołu na lodzie w trudnych sytuacjach. Oczywiście powinno to również działać w drugą stronę.

Odpowiedzialność

W dużej mierze to pracownik decyduje o tym, jak będzie wyglądać jego praca. Na wielu stanowiskach wymaga się, aby pracownicy podejmowali szybkie decyzje i potrafili argumentować swoje działania. Zwraca się również uwagę, aby pracownik sam wychodził z inicjatywą, chętnie podejmował wyzwania, chciał rozwijać swoje umiejętności i wdrażał je w swojej pracy. To wszystko składa się na odpowiedzialność pracownika, który zawsze powinien działać dla dobra firmy.

Samodzielność i rozwój

Ta cecha częściowo łączy się z odpowiedzialnością. Twój bezpośredni przełożony nie zawsze będzie w stanie znaleźć dla Ciebie zadania. Dlatego nierzadko w ramach swoich kompetencji pracownik musi sam szukać sobie zadań. Mile widziane będzie proste samokształcenie - szukanie informacji, czytanie, zadawanie pytań. Szef na pewno się ucieszy, jeśli przy okazji te kompetencje delikatnie się poszerzą.

Otwartość

Otwartość, ale również elastyczność. Pracownik powinien być otwarty na nowości wprowadzane w firmie i chociaż próbować się do nich dostosować. Pracownik powinien też być świadomy, że chociaż został zatrudniony na stanowisku X, to być może za jakiś czas przejmie kompetencje bliższe stanowisku Y. Jeżeli przełożeni odkryją w nim takie umiejętności, to nie powinien twardo trzymać się wcześniejszych ustaleń, ale podjąć wyzwanie.

Odporność na stres

Terminy gonią, a klienci wymagają coraz więcej. Odporność na stres to jeden z punktów, który często można znaleźć w ogłoszeniach o pracę. Trudno powiedzieć, czym tak naprawde jest odporność na stres, ale ważne jest, aby pracownik umiał odpowiednio planować swoją pracę oraz reagować na sytuacje zapalne i w ten sposób nie generował więcej stresu, niż to dopuszczalne.

Pozytywne nastawienie

Nastawienie jednego pracownika przekłada się na nastawienie innych. Jeżeli jeden z nich zacznie wprowadzać negatywną atmosferę, może się to odbić na innych. Dobrze zarządzana firma i odpowiednio “skonstruowane” stanowisko daje ogromne możliwości rozwoju, więc pracownik w firmie powinien czuć się jak najlepiej i budować wokół siebie pozytywny nastrój.