Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Polityka Prywatności Kandydatów i przetwarzanie danych

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla Kandydatów

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Wersję poprzedniej polityki prywatności znajdziecie Państwa tutaj.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://ogido.pl/ (dalej Serwis), w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z usług serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o RODO należy przez to rozumieć – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych – ADO

OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648306, NIP 9910507686, REGON 365911090, o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł.

 • Specjalista Ochrony Danych – IOD

Wyznaczyliśmy Specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu wysyłania do Ciebie dopasowanych ofert pracy, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w serwisie, zawarte m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym.

Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie, aby właściwie dopasować wysyłane do Ciebie oferty pracy do Twoich potrzeb i oczekiwań. Wykorzystujemy do tego także podane przez Ciebie w serwisie, m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym dane osobowe.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody skontaktuj się korespondencyjnie z naszym Specjalistą Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; pod numerem telefonu 77 54 77 030; lub pisemnie na adres naszej siedziby: OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków.

2. w celu realizowanych przez potencjalnych pracodawców, w tym partnerów serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny publikującym ogłoszenia o pracę w serwisie OGIDO serwis rekrutacyjny, procesów rekrutacyjnych.

W tym przypadku wyrażasz zgodę, na to, ażbyśmy udostępniali Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w serwisie, zawarte m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym potencjalnym pracodawcom, w tym także partnerom serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, poszukującym za pomocą serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny pracowników.

Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie, aby właściwie dopasować oferty pracy poszczególnych pracodawców do Twoich potrzeb i oczekiwań. Wykorzystujemy do tego także podane przez Ciebie w serwisie, m. in. W formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym dane osobowe.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody skontaktuj się korespondencyjnie z naszym Specjalistą Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; pod numerem telefonu 77 54 77 030; lub pisemnie na adres naszej siedziby: OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków.

3. w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych (marketingowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody skontaktuj się korespondencyjnie z naszym Specjalistą Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; pod numerem telefonu 77 54 77 030; lub pisemnie na adres naszej siedziby: OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków.

4. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny_, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby procesów rekrutacyjnych, realizowanych za pośrednictwem serwisu OGIDO.

6. w celu realizacji przez ADO czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

7. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

12. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z serwisem OGIDO serwis rekrutacyjny będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi, jak również przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres maksymalnie 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła (została rozwiązana) umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Twoje dane osobowe serwis OGIDO serwis rekrutacyjny przechowywać będzie przez okres, w którym serwis OGDIO serwis rekrutacyjny zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 3. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż Twoja zgoda na ich przetwarzanie zostanie przez Ciebie wycofana lub ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały.
 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe poniżej wskazanym kategoriom odbiorców:

– pracodawcom poszukującym pracowników korzystających z usług serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny. Do udostępniania danych osobowych dochodzi w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody w tym zakresie.

– naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi w zakresie procesów rekrutacji.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingowe, agencje marketingowe, jak również podmioty i organy, którym ADO jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile podstawą przetwarzania danych było udzielona zgoda;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzania Danych narusza przepisy RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny).

VIII. Profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w formie profilowania. Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie. Działania te mają na celu właściwie dopasowanie wysyłane do Ciebie ofert pracy, tak ażeby były one zgodne z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami, jak również właściwie dopasować oferty pracy poszczególnych pracodawców do Twoich potrzeb i oczekiwań. W oparciu o Twoje dane osobowe ADO nie będzie jednak podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.

W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcą, jak również w przypadku składania aplikacji na ofertę pracy konkretnego pracodawcy, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się wówczas ten pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W takim przypadku wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność właściciela serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny na jakiekolwiek naruszenie tych danych osobowych przez pracodawcę oraz inne osoby trzecie, w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tych naruszeń dla Użytkownika.

Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody skontaktuj się korespondencyjnie z naszym Specjalistą Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; pod numerem telefonu 77 54 77 030; lub pisemnie na adres naszej siedziby: OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym, poprzez ich udostępnienie potencjalnym pracodawcom.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacyjnym, poprzez ich udostępnienie na potrzeby rekrutacji organizowanych przez pracodawców, w tym także partnerów serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, poszukującym za pomocą serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, pracowników.

W tym przypadku wyrażasz zgodę, na to, abyśmy udostępniali Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w serwisie, zawarte m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym potencjalnym pracodawcom, w tym także partnerom serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, poszukującym za pomocą serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny pracowników, w celu rekrutacyjnym.

Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie, aby właściwie dopasować wysyłane do Ciebie oferty pracy do Twoich potrzeb i oczekiwań. Wykorzystujemy do tego także podane przez Ciebie w serwisie, m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym dane osobowe.

 1. Zgoda na otrzymywanie ofert pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacyjnym, poprzez wysyłania na podany przeze mnie e-mail dopasowanych ofert pracy.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w serwisie, zawarte m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym.

Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie, aby właściwie dopasować wysyłane do Ciebie oferty pracy do Twoich potrzeb i oczekiwań. Wykorzystujemy do tego także podane przez Ciebie w serwisie, m.in. w formularzu rejestracyjnym, formularzu aplikacyjnym, jak również w Twoim CV i liście motywacyjnym dane osobowe.

 1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczna pochodzących od OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie informacji handlowych (w tym marketingowych) dotyczących usług i produktów własnych.

W przypadku CV ze zdjęciem, jak również w przypadku publikacji zdjęcie na profilu pracownika, proszę o pozyskanie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy do celów procesów rekrutacyjnych.

Swój wizerunek przekazałeś Nam poprzez dołączenie do dokumentów aplikacyjnych swojego zdjęcia, ponieważ wizerunek twarzy jest w rozumieniu RODO daną biometryczną, a zatem daną szczególnej kategorii musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Od Pracodawców wymagane jest także pozyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych).

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych).

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczna pochodzących od OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie informacji handlowych (w tym marketingowych) dotyczących usług i produktów własnych.

Wszystkie ww. zgody są dobrowolne, zgoda na przetwarzanie wizerunku w sytuacji umieszczenia zdjęcia, czy CV ze zdjęciem zawsze powinna zostać odebrana.