Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam swojego maila i opisz krótko swój problem.

Chętnie pomożemy!

Adres e-mail:*
Opis problemu: *

* - oznacza pole obowiązkowe

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

COMMUNICATION ASSISTANT (PRACOWNIK DS. KOMUNIKACJI) 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Kreowanie pozytywnego wizerunku portalu pracy

Tworzenie strategii komunikacyjnych B2B i B2C

Realizowanie zadań wynikających z planu komunikacyjnego

Bieżące informowanie o działalności portalu pracy

Tworzenie komunikatów oraz prezentacji

Przygotowywanie newsletterów

Obsługa portali społecznościowych

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem oraz grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: marketingu partnerskiego,

sieciowego, zarządzania, planowania strategii komunikacyjnych, współpracy z klientami,

prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi podmiotami

uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

INTERNET COPYWRITER (PRACOWNIK DS. TWORZENIA TREŚCI INTERNETOWYCH)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Research informacji

Selekcja tematów

Przygotowywanie materiałów autorskich

Przeprowadzanie wywiadów

Redagowanie tekstów dziennikarskich

Tworzenie treści do kanałów w social media

Współtworzenie treści do poszczególnych działów

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

pozyskiwania oraz selekcji informacji, tworzenia profesjonalnych tekstów autorskich,

budowania relacji, zarządzania, planowania i realizowania działań, przeprowadzania

ewaluacji działań, współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi podmiotami

uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

CUSTOMER RELATIONSHIP ASSISTANT (PRACOWNIK DS. ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Planowanie, organizowanie i koordynowanie relacji z klientem

Analiza i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania

Obsługa baz klientów

Pozyskiwanie informacji o klientach

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

pozyskiwania oraz selekcji informacji, zarządzania relacjami z klientem,

planowania i rozwoju relacji współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

CSR ASSISTANT (PRACOWNIK DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Przygotowywanie koncepcji segmentów strategii CSR

Planowanie, koordynowanie i realizowanie działań CSR

Tworzenie materiałów CSR

Komunikowanie o działaniach z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Mapowanie Interesariuszy

Projektowanie kampanii społecznych

Ewaluacja przeprowadzonych działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,

marketingu zaangażowanego społecznie, zarządzania, planowania strategii

komunikacyjnych, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

TRADE MARKETING ASSISTANT (PRACOWNIK DS. MARKETINGU HANDLOWEGO)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań marketingowych

Analiza i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania

Analizy rynku, ocena potencjału i wyszukiwanie nisz rynkowych

Przygotowywanie materiałów reklamowych i ofert handlowych

Realizacja działań promocyjnych wynikających z planu marketingowego

Tworzenie, wdrażanie i koordynowanie media-planów

Przygotowanie i analizowanie działań handlowych

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

marketingu handlowego, partnerskiego, sieciowego, zarządzania, planowania i rozwoju

produktu, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

MARKETING ASSISTANT (PRACOWNIK DS. MARKETINGU)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Promowanie działań portalu pracy w mediach i mediach społecznościowych

Realizowanie zadań wynikających z planu marketingowego

Przygotowywanie materiałów reklamowych

Tworzenie treści do mediów

Prowadzenie działań z zakresu marketingu sieciowego, w tym e-mail marketing

Współpraca z biznesem

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

pozyskiwania oraz selekcji informacji, marketingu partnerskiego, sieciowego,

zarządzania, promowania działań podmiotów, komunikacji w mediach

społecznościowych, planowania współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT (PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KLIENTA)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Planowanie, pozyskiwanie i organizowanie relacji z klientami

Tworzenie pozytywnego wizerunku portalu medialnego

Pozyskiwanie informacji o klientach

Obsługa klientów

Budowanie trwałych relacji

Ewaluacja przeprowadzonych działań

Współpraca z redakcją, zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

tworzenia długotrwałych relacji, obsługi klienta, zarządzania, planowania,

współpracy z klientami, prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

PUBLIC RELATIONS ASSISTANT (PRACOWNIK DZIAŁU PUBLIC RELATIONS)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Promowanie działań portalu pracy w mediach i mediach społecznościowych

Planowanie, organizowanie i koordynowanie relacji z mediami

Analizę i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania

Przygotowywanie materiałów informacyjnych i PR

Realizację działań PR wynikających z planu marketingowego

Tworzenie, wdrażanie i koordynowanie media-planów

Przygotowanie, wdrażanie i analizowanie działań PR i e-PR

Tworzenie treści do mediów

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

pozyskiwania oraz selekcji informacji, Public Relations i ePR, współpracy z mediami,

zarządzania, promowania działań podmiotów, komunikacji w mediach

społecznościowych, planowania współpracy z zespołem oraz z poszczególnymi

podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

PROJECT ASSISTANT (PRACOWNIK DS. PROJEKTU)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań związanych z projektem

Analiza i dobór odpowiednich kanałów komunikacji do realizowanego zadania

Analizy rynku, ocena potencjału i wyszukiwanie nisz rynkowych

Segmentacja interesariuszy pod kątem projektu

Opracowanie harmonogramu projektu

Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu

Raportowanie i ewaluacja działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

zarządzania, planowania i rozwoju projektów, współpracy z zespołem

oraz z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

FOREIGN RELATIONS ASSISTANT (PRACOWNIK DS. RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Planowanie, koordynowanie i realizowanie strategii komunikacyjnej

Analiza rynku oraz potencjalnych partnerów

Tworzenie materiałów komunikacyjnych

Budowanie trwałych relacji z zagranicznymi grupami Interesariuszy

Wyszukiwanie nisz rynkowych

Ewaluacja przeprowadzonych działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariuszy

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

tworzenia długotrwałych relacji, zarządzania, planowania, tworzenia projektów,

strategii komunikacyjnych, przeprowadzania ewaluacji działań, współpracy

z zagranicznymi klientami, zespołem oraz z poszczególnymi podmiotami

uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Zapraszamy do odbycia PRAKTYKI NA STANOWISKU

DEVELOPMENT ASSISTANT (PRACOWNIK DS. ROZWOJU)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Analizowanie rynku i wyszukiwanie nisz rynkowych

Ocena potencjału podmiotów

Tworzenie strategii działań

Opracowywanie planów i projektów rozwojowych

Wyznaczanie kierunków rozwoju

Nawiązywanie i koordynacja współpracy

Opracowywanie harmonogramów projektów

Tworzenie i dobór narzędzi niezbędnych do realizacji zadań

Przeprowadzanie audytu i ewaluacji działań

Współpraca z zespołem i grupami Interesariusz

OFERUJEMY

Możliwość odbycia praktyk w trybie zdalnym – elastycznie i wygodnie

Stałą opiekę mentorską

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,

realizacji projektów, zarządzania, planowania, współpracy z partnerami,

prowadzenia ewaluacji działań, współpracy z poszczególnymi podmiotami

uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy

OTRZYMASZ:

Ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia oraz pożyteczne kontakty

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i/lub referencje.

Aplikuj już dziś: pr@ogido.pl

Chcesz otrzymać Patronat nad swoim wydarzeniem? Napisz do nas!